Erwin Hoorn

Witberg Hoorn Advocaten

Ik ben werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en heb me onder andere gespecialiseerd in: collectief arbeidsrecht, outsourcing, harmonisatieprocessen, medezeggenschapskwesties, het individueel ontslagrecht maar ook het ambtenarenrecht.
Het merendeel van mijn cliënten komt uit de technologie- en productiesector. Ik adviseer hen bij alle mogelijke arbeidsrechtelijke aspecten van hun bedrijfsvoering. Meer in het bijzonder ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van bedrijfstak- en ondernemingscao’s, medezeggenschapstrajecten, sociale plannen, overgangsmaatregelen en een HR Toolkit. Daarnaast geef ik seminars en ben medewerker van het vaktijdschrift Arbeid Integraal en publiceer regelmatig. Voorts ben ik lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht.